Privacyverklaring

Privacyverklaring

De privacyverklaring is verplicht gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Rijschool HarmLes, gevestigd aan John Lennonstraat 28, 6663 GP Lent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Rijschool HarmLes
John Lennonstraat 28, 6663 GP, Lent
06-47892915

Harm Versteegen is de Functionaris Gegevensbescherming van Rijschool HarmLes. Hij is te bereiken via admin@rijschoolharmles.nl

Persoonsgegevens die Rijschool HarmLes verwerkt

Rijschool HarmLes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Rijschool HarmLes verwerkt:

a. Voor- en achternaam;
b. Leerlingnummer;
c. Geslacht;
d. Geboortedatum;
e. Geboorteplaats;
f. Adresgegevens;
g. Telefoonnummer;
h. E-mailadres;
i. IP-adres;
j. Indien je op uitdrukkelijk en ondubbelzinnige wijze mondeling, danwel schriftelijk toestemming geeft, kan de instructeur een foto op sociale media of op de website van de rijschool plaatsen als je geslaagd bent;
k. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
l. Locatiegegevens;
m. Gegevens over jouw activiteiten op mijn website;
n. Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
o. Lijst met contactgegevens van de klant via een app;
p. Internetbrowser en apparaat type;
q. Bankrekeningnummer;
r. Gegevens omtrent gezondheid;
s. Gegevens die je mij zelf stuurt via bijv. het contactformulier.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Rijschool HarmLes persoonsgegevens verwerkt

Rijschool HarmLes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

a. Het afhandelen van jouw betaling;
b. Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder;
c. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
d. Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
e. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
f. Om goederen en diensten bij je af te leveren;
g. Je te kunnen vragen een enquête in te vullen om mijn dienstverlening te verbeteren of een review achter te laten;
h. Rijschool HarmLes analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. Tevens wordt daarmee het aanbod van producten en diensten afgestemd op jouw voorkeuren;
i. Rijschool HarmLes verwerkt ook persoonsgegevens als Rijschool HarmLes hier wettelijk toe verplicht is. Bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte;
j. Rijschool HarmLes verwerkt jouw medische gegevens alleen indien noodzakelijk.  Bijvoorbeeld bij medische symptomen die eventueel problemen kunnen opleveren tijdens het rijden op de openbare weg. Indien er geen, hiervoor van belang zijnde, medische gegevens aan Rijschool HarmLes hoeven te worden doorgegeven in het kader van de veiligheid, dan zullen er geen medische gegevens worden verwerkt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Rijschool HarmLes verwerkt

De website en/of diensten van Rijschool HarmLes hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Rijschool HarmLes kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Rijschool HarmLes raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kan je voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat Rijschool HarmLes zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Rijschool HarmLes op via admin@rijschoolharmles.nl, dan verwijdert Rijschool HarmLes deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rijschool HarmLes verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Ook zal Rijschool HarmLes deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Tevens zal Rijschool HarmLes deze verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Rijschool HarmLes, sluit Rijschool HarmLes een bewerkersovereenkomst. Zo zorgt Rijschool HarmLes voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rijschool HarmLes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rijschool HarmLes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij Rijschool HarmLes een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens  van jou, waarover Rijschool HarmLes beschikt in een computerbestand, naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar admin@rijschoolharmles.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Rijschool HarmLes jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Rijschool HarmLes reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Rijschool HarmLes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Rijschool HarmLes gebruikt

Rijschool HarmLes gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Rijschool HarmLes gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatst Rijschool HarmLes cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan de website van Rijschool HarmLes ben je al geïnformeerd over deze cookies en heeft Rijschool HarmLes je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Hoe Rijschool HarmLes persoonsgegevens beveiligt

Rijschool HarmLes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via admin@rijschoolharmles.nl.

Hoe lang Rijschool HarmLes persoonsgegevens bewaart

Rijschool HarmLes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Alle niet-noodzakelijke persoonsgegevens worden maximaal een jaar na afronding van afname van diensten van rijschool HarmLes verwijderd of geanonimiseerd.

Zo’n privacyverklaring bestaat uit een heleboel tekst. Helaas verplicht en dus noodzakelijk.
Maar zo saai als deze pagina zijn de lessen zeker niet. Wil je dit zelf ervaren?

Meld je snel aan voor een proefles!

De proefles is meestal gratis en kan snel gepland worden!
Je kan me bereiken via een van onderstaande mogelijkheden.