Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rijschool HarmLes

Hier staan de algemene voorwaarden zo eenvoudig mogelijk omschreven. Voor vragen kan je altijd contact opnemen.
Bel, app of  mail me dan gerust.

Waarvoor zorgt Rijschool HarmLes?

• Dat de rijlessen worden verzorgd door een rijinstructeur, die voldoet aan de WRM (Wet Rijonderricht Motorvoertuigen);
• Dat je praktijkexamen wordt aangevraagd, nadat je Rijschool HarmLes hebt gemachtigd en alle kosten van je pakket of losse lessen en examen zijn betaald.
• Dat je bij je praktijkexamen gebruik kan maken van de auto waar je al die tijd in hebt gelest, tenzij er sprake is van overmacht. Dan zorgt Rijschool HarmLes voor een vervangende auto.
• Dat er een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten en een schadeverzekering inzittenden (SVI), zodat je goed verzekerd bent tijdens je rijlessen.
• Dat je zelf je rijlessen kan inplannen. Dit kan via het online systeem of je plant de rijles gewoon met de rijinstructeur (bijv. aan het einde van de les).
• Dat je een gratis nieuw praktijkexamen en 1 rijles krijgt als:
1 er geen lesauto aanwezig kan zijn op de datum en tijd van jouw praktijkexamen of
2 de lesauto door het CBR wordt afgekeurd of
3 een familielid t/m de 2e graad van de leerling is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden of
4 het praktijkexamen niet doorgaat wegens slecht weer

Waar moet je zelf voor zorgen?

• Dat je voor een rijles op de afgesproken tijd op de afgesproken plaats aanwezig bent en je altijd je legitimatie bij je hebt.
• Dat je nooit onder invloed bent van alcohol, drugs of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden als je in de lesauto zit.
• Dat je niet meer dan 20 minuten te laat bent, want dan vervalt de rijles en moet je hem wel betalen.
• Dat je tijdig doorgeeft, minimaal 48 uur van tevoren, als de rijles niet door kan gaan. In dat geval wordt de les kosteloos geannuleerd. Anders moet je de les wel betalen. Je belt hierover met de instructeur, zodat deze meteen op de hoogte is.
• Dat je de aanwijzingen van de instructeur opvolgt tijdens je rijlessen.
• Dat je bij het praktijkexamen in het bezit bent van je theoriecertificaat. Je krijgt een online theorie-opleiding bij alle pakketten, zodat je goed voorbereid kan zijn.
• Dat je op tijd bent voor je praktijkexamen, eventuele tussentijdse toets etc. Als je niet op tijd bent, zijn de kosten voor jezelf. Er zal dan een nieuw examen gereserveerd en door jou betaald moeten worden.
• Dat je voor je begint met lessen de instructeur, indien noodzakelijk, op de hoogte brengt van je medische of psychische toestand en eventueel alcohol- of drugsgebruik. Doe je dit niet, dan draai je zelf op voor de kosten die het gevolg zijn hiervan. Er vindt dan geen restitutie van het lesgeld plaats.

Betaling:

• Je kan in termijnen betalen. Deze termijnen worden in onder overleg bepaald.
• Je krijgt van mij een factuur met een iDeal betaallink, om zo makkelijk mogelijk te kunnen betalen.
• De prijs van een reeds betaald pakket kan alleen verhoogd worden met de meerkosten die gemaakt moeten worden door een verhoging van examengelden. Hiervoor ontvang je een aanvullende factuur.
• Je moet alle facturen betaald hebben alvorens het examen wordt aangevraagd.
• Je zorgt ervoor dat de betalingen tijdig gedaan worden, dus binnen de betalingstermijn van 14 dagen.
• Je krijgt 1 herinnering indien er nog niet betaald is 7 dagen nadat de betalingstermijn van de factuur is verlopen.
• Je krijgt 1 aanmaning indien er nog niet betaald is binnen de betalingstermijn van de betalingsherinnering.
• Als je nog niet betaald hebt na de betalingstermijn van de aanmaning, kan Rijschool HarmLes de vordering uit handen geven. De wettelijke rente zal dan bovenop het verschuldigde bedrag komen. Alle bijkomende kosten zijn dan voor jouw rekening.
• Je rijopleiding kan worden stopgezet als er niet betaald is na de betalingstermijn op de eerste aanmaning.

Aansprakelijkheid

• Je bent gevrijwaard voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en overrijden en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of examen/toets hebben plaatsgevonden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van jou of als je onder invloed bent van alcohol, drugs of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
• Als je een rijles volgt, terwijl je bij rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid motorvoertuigen is ontzegd en/of je rijbewijs is ingevorderd en je hierover een onjuiste opgave hebt gedaan bij het sluiten van de lesovereenkomst, dan ligt de volledige aansprakelijkheid bij jou, evenals de eventuele kosten die hieruit voortkomen.

Lesovereenkomst

• De ondertekende lesovereenkomst is bindend, tenzij je binnen 14 dagen na ondertekening per brief of e-mail de overeenkomst ontbindt.
• De lesovereenkomst kan zowel door jou als door Rijschool HarmLes worden ontbonden met een opzegtermijn van 1 maand.
• Als je vooruit hebt betaald en de lesovereenkomst wordt ontbonden, zal Rijschool HarmLes het bedrag terugbetalen, minus de genoten rijlessen. Dit geldt niet als je bij aanmelding onjuiste informatie hebt gegeven.

En, kan je je vinden in de algemene voorwaarden? 

Plan dan snel je proefles!

De proefles is meestal gratis en kan snel gepland worden!
Je kan me bereiken via een van onderstaande mogelijkheden.